Заглавие Случаи Контекст
Заглавие Случаи Контекст
Миней за февруари от 1653 г., Зогр. 64 1

Миней за февруари

Zogr_0064.xml