Заглавие Случаи Контекст
Заглавие Случаи Контекст
Служебник дяконски (дяконик) от 1786 г., Зогр. 373 1

Дяконски ектении и възгласи при различни последования

Zogr_0373.xml