Заглавие Случаи Контекст
Заглавие Случаи Контекст
Панегирик от края на XIV век, Зогр. 94 и Руска държавна библиотека, Григ. 21.1 1

Слово за Събор Богородичен

Zogr_0094.xml