Заглавие Случаи Контекст
Заглавие Случаи Контекст
Зографски сборник от XIV век, Зогр. 107 1

За св. Честен Кръст

Zogr_0107.xml

Шестоднев на Йоан Златоуст и минеен панигирик от последната третина на XIV в., Зогр. 19 1

За св. Честен Кръст

Zogr_0019.xml