Заглавие Случаи Контекст
Заглавие Случаи Контекст
Четириевангелие на Йоан Кратовски от 1558 г., Зогр. 25 1

… , показалец на 11-те утринни евангелия и на часовете през страстната седмица…

Zogr_0025.xml

Изборно евангелие от края на XVII век, Зогр. 22 1

Утренни възкресни евангелия

Zogr_0022.xml

Евангелие изборно от началото на XVI век, Зогр. 16 1

Утренни възкресни евангелия

Zogr_0016.xml

Четириевангелие на Йоан Кратовски от 1569 г., Зогр. 26 1

… , показалец на 11-те утринни евангелия и на часовете през страстната седмица…

Zogr_0026.xml

Четириевангелие от 1562 г., Зогр. 38 1

Таблица на 11-те утринни евангелия

Zogr_0038.xml