Заглавие Случаи Контекст
Заглавие Случаи Контекст
Поменик на Зографския манастир с молитви на проскомидията от XIX–XX век, Зогр. 337 1

Поменик на …

Zogr_0337.xml