Заглавие Случаи Контекст
Заглавие Случаи Контекст
Требник от XIX век, Зогр. 376 1

Последование при избора на епитроп (църковен настоятел)…

Zogr_0376.xml