Заглавие Случаи Контекст
Заглавие Случаи Контекст
Часослов от втората половина на XVII век, Зогр. 152 1

Часослов.…

Zogr_0152.xml

Акатистник и Часослов от края на XVII век, Зогр. 154 1

… Акатистник и Часослов. Среди службите и параклис на св. Стефан Дечански.…

Zogr_0154.xml

Часослов от XIX век, Зогр. 356 1

… Частта на Б/ е преписана от печатен руски Часослов, както личи от споменаването на императора на л. 20v.…

Zogr_0356.xml

Часослов от втората половина на XVII век (конволют), Зогр. 297 1

Часослов

Zogr_0297.xml

Богослужебен сборник от втората половина на XVII век (конволют), Зогр. 224 1

… (само вечерните на I глас), Часослов и Канон пред причестяване…

Zogr_0224.xml

Часослов от края на XVII век, Зогр. 190 1

Часослов.…

Zogr_0190.xml

Месецослов и часослов от края на XVII век, Зогр. 161 1

… и Часослов

Zogr_0161.xml

Часослов с последования от края на XVII век, Зогр. 147 1

Часослов. Избрани служби за господските празници, избрани катавасии, кратък …

Zogr_0147.xml

Богослужебен сборник (Часослов, Требник, Месецослов) от XVII и XVIII век, Зогр. 143 1

Часослов, …

Zogr_0143.xml