Заглавие Случаи Контекст
Заглавие Случаи Контекст
Октоих (V–VIII гл.) от първата четвърт на XV век, Зогр. 124 1

Октоих за V–VIII глас…

Zogr_0124.xml

Октоих с крюкова нотация от втората четвърт на XIX век, Зогр. 118 1

Октоих с крюкова нотация…

Zogr_0118.xml

Октоих възкресен от началото на XVI век, Месецослов от началото на XV век и Триод постен и цветен от третата чтвърт на XIV век (конволют), Зогр. 114 1

Октоих възкресен…

Zogr_0114.xml

Октоих (I–IV гл.) от средата на XV век и Псалтир от XVI век (конволют), Зогр. 104 1

Октоих I–IV глас…

Zogr_0104.xml

Октоих (V–VIII гл.) от 1644 г., Зогр. 100 1

Октоих за V–VIII глас…

Zogr_0100.xml

Октоих (V–VIII гл.) от втората четвърт на XV век., Зогр. 97 1

Октоих за V–VIII глас…

Zogr_0097.xml

Октоих въкресен от средата на XVI век., Зогр. 88 1

Октоих възкресен…

Zogr_0088.xml

Октоих въкресен (Служебен шестоднев) от втората четвърт на XVI век., Зогр. 85 1

Октоих възкресен (Служебен шестоднев)…

Zogr_0085.xml

Октоих (V–VIII гл.) от началото на XVI век., Зогр. 82 1

Октоих за V–VIII глас…

Zogr_0082.xml

Октоих възкресен (I–VIII гл.), Празничен миней, Триод постен и цветен от първата половина на XV век, Зогр. 63 1

Октоих възкресен за I–VIII глас, …

Zogr_0063.xml

Октоих от първата половина или средата на XIV век, Зогр. 284 1

Октоих. Фрагментът съдържа част от октоихов канон на втори глас на утренята за понеделник, чийто автор е Теофан Начертани.…

Zogr_0284.xml

Октоих от втората четвърт на XVI век, Зогр. 226 1

Октоих

Zogr_0226.xml

Богослужебен сборник от втората половина на XVII век (конволют), Зогр. 224 1

… Съдържа Октоих (само вечерните на I глас), …

Zogr_0224.xml

Октоих от 1589 г., Зогр. 32 1

Октоих. Започва със стихира след канона за „усопшите“, последван от канон за умрелите на 8 глас.…

Zogr_0032.xml

Октоих въкресен от първата четвърт на XVI век, Зогр. 135 1

Октоих възкресен…

Zogr_0135.xml

Октоих въкресен от края на XVII век, Зогр. 150 1

Октоих възкресен…

Zogr_0150.xml