Заглавие Случаи Контекст
Заглавие Случаи Контекст
Требник от XIX век, Зогр. 380 1

Молитва на благословение на Артоса в деня на св. Пасха

Zogr_0380.xml