Заглавие Случаи Контекст
Заглавие Случаи Контекст
Требник от XIX век, Зогр. 380 1

Молитва за освещаване на църковни съсъди

Zogr_0380.xml