Заглавие Случаи Контекст
Заглавие Случаи Контекст
Требник от XIX век, Зогр. 376 1

Сказание за трите чудотворни икони на св. Георги в …

Zogr_0376.xml