Празничен миней за цялата църковна година от втората четвърт на XVI век, Зогр. 207

Общо наименование: Миней. Конкретно наименование: Миней празничен. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 207. Каталог: 207. 1  Предишен каталог: 107. 2  Предишна сигнатура: III.д.8. 3 
Тъмна и грапава Стълба в щит със звезда отгоре подобен Briquet 1923 , Nr 5927 1525г. ; Котва в кръг подобен Mošin 1973 , Nr 421 1527 . Две кръстосани стрели – само част . 371 ff. 210 x 153 mm
Началото и краят липсват
124

Няма

Нова, картонени кори с кожен гръб

А.

Анонимен
Кирилица. Полуустав, среден, правилен

Правопис: Двуеров, двуюсов (търновски правопис)

Празничен миней. Включва и службата за св. Петка Търновска (14.10), от която са запазени са 5–6 преписа.
16. век, втора четвърт.