Богослужебен сборник от втората половина на XVII век, Зогр. 169

Общо наименование: Слова поучителни. Общо наименование: Слова похвални. Гърция Място: Атон, Света Гора. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 169. Каталог: 169. 1  Предишна сигнатура: III.ж.9. 2 
Плътна, жилава Три луни; Корона със звезда и полумесец. 193 ff. 190 x 137 mm
120–24

Богата, заставки и инициали в плетеничен балкански стил

Нова, библиотечна

А.

Анонимен
Кирилица. Полуустав, среден, правилен, средногорски тип

Правопис: Безюсов (ресавски)

Съдържа и Похвално слово за Богородица от Григорий Цамблак
17. век, трета четвърт.

Дигитално копие в Зографската електронна научно-изследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.