Типик Ерусалимски от началото на XVII век, Зогр. 192

Общо наименование: Типик. Конкретно наименование: Типик Ерусалимски. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 192. Каталог: 192. 1  7. 2  Предишен каталог: 146. 3  Предишна сигнатура: III.г.8. 4 
Тънка, гладка и жилава Котва в кръг със звезда отгоре ; 330 ff. 205 x 145 mm
Ръкописът е добре запазен, но извътре има липси
221

(1r) . Заставка от преплетени кръгове в червено в балкански стил

Нова, библиотечна

Анонимен
Кирилица. Полуустав, среден, правилен

Правопис: Безюсов (ресавски)

Ерусалимски типик
17. век, начало.

Дигитално копие в Зографската научноизследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.