Добротолюбие от XVIII–XIX век, Зогр. 199

Общо наименование: Добротолюбие. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 199. Каталог: 199. 95. 1 
198 ff. 220 x 160 mm
Пълен, без липси
125–27

Без украса

Няма

Анонимен
Кирилица. Полуустав, среден, правилен, нов, подражание на печатен шрифт

Правопис: Църковнославянски

Добротолюбие Антиграф: Ръкописът е дословен препис от печатна книга.
18.–19. век.

Дигитално копие в Зографската електронна научноизследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.