Октоих (I–IV гл.) от средата на XV век и Псалтир от XVI век (конволют), Зогр. 104

Общо наименование: Конволют. Общо наименование: Октоих. Общо наименование: Псалтир. Конкретно наименование: Октоих I–IV глас. Страна: Гърция. Място: Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 104. Каталог: 104. 1  Предишен каталог: 70. 2  Предишна сигнатура: II.д.3. 3  Предишна сигнатура: II.г.3.

Кодикологични данни

Конволют
Материал: Хартия. Листове: 260 (206+54) ff. Размери: 260 x 200 mm (листове);
Украса

Без украса

Подвързия

Нова, библиотечна

Допълнителни сведения

Копия:

Дигитално копие в Зографската електронна научно-изследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.

Библиография

Част 1

(1r–206v) .

Кодикологични данни

Материал: Хартия. Водни знаци: Ножици подобен Вутова 1984 , Nr 364 от 1451 ; Листове: 206 ff.
Оформяне на страницата: 1 кол., 31 реда на страница;

Книжовници

А. книжовник

Име:  Анонимен
Писмо: Кирилица. Полуустав, среден, неправилен
Едноеров, безюсов

Съдържание

Октоих I–IV глас
Допълнения
Приписки
  • (260v) . Приписка за продаването на псалтира от поп Матей на поп Евтимий

История

Дата на написване: 15. век, среда.

Част 2

(207r–260v) .

Кодикологични данни

Материал: Хартия. Водни знаци: Котва в кръг – запазена е само долната част и не може да бъде идентифициран ; Листове: 54 ff.
Оформяне на страницата: 1 кол., 17 реда на страница;

Книжовници

А. книжовник

Име:  Анонимен
Писмо: Кирилица. Полуустав, среден, правилен, изискан

Правопис: Българска редакция

Съдържание

Псалтир
Допълнения
Приписки
  • (260v) . Приписка за продаването на псалтира от поп Матей на поп Евтимий

История

Дата на написване: 16. век.