Служебник от 1504 г., Зогр. 191

Общо наименование: Служебник. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 191. Каталог: 191. 1  913. 2  Предишен каталог: 129. 3  Предишна сигнатура: III.в.7. 4 
Тънка Ръка с цвете ; 120 ff. 203 x 123 mm
130

Двойно контурирани геометрични инициали, запълнени с червено

Нова, библиотечна

A.

Стамат поп
Кирилица. Полуустав, дребен и гъст

Правопис: Безюсов

Служебник

(120v) . Бележка на писача

16. век (1504 г.).

Дигитално копие в Зографската електронна научно-изследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.