Октоих въкресен от средата на XVI век., Зогр. 88

Общо наименование: Октоих. Конкретно наименование: Октоих възкресен. Страна: Гърция. Място: Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 88. Каталог: 88. 1  Предишен каталог: 67. 2  Предишна сигнатура: II.б.10. 3 

Кодикологични данни

Материал: Хартия. Тънка, леко грапава Водни знаци: Котва със звезда отгоре от типа на образците у Mošin 1973 , Nr 1532–1536 от 1550–1562 ; Листове: 144 ff. Размери: 300 x 210 mm (листове);
Състояние: Липсват първите четири тетради (32 листа), а в края липсват два или три листа
Оформяне на страницата: 1 кол., 24 реда на страница;
Украса

Редки растително-геометрични инициали в червено

Подвързия

Нова, библиотечна

Книжовници

А. книжовник

Име:  Анонимен
Писмо: Кирилица. Полуустав, среден неправилен, рилски тип

Правопис: Безюсов

Съдържание

Октоих възкресен

История

Дата на написване: 16. век, среда.

Допълнителни сведения

Копия:

Дигитално копие в Зографската електронна научно-изследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.

Библиография