Общ Зографски поменик от 1801 г., Зогр. 229

Общо наименование: Поменик. Конкретно наименование: Зографски поменик. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 229. Каталог: 229. 1  Предишна сигнатура: III.з.2. 2 
47 ff. 350 x 250 mm

Подражание на печатните църковнославянски издания в бароков стил. Първата страница е оформена като заглавен лист – в двойно контурирана рамка с флорални мотиви. Инициалът е също в правоъгълна рамка с флорални мотиви

Оригинална: дебел картон, обвит с кожа

Анонимен
Кирилица. Полуустав, среден, правилен, подражание на печатен шрифт

Правопис: Църковнославянски

Поменик. На заглавната страница е отбелязано, че ще бъдат записвани всички поклоници, дали по 10 гропа за манастира
19. век (1898 г.).

Дигитално копие в Зографската електронна научноизследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.