Богослужебен сборник от втората половина на XVII век (конволют), Зогр. 224

Общо наименование: Конволют. Общо наименование: Сборник богослужебен. Страна: Гърция. Място: Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 224. Каталог: 224. 1  Предишна сигнатура: III.ж.12. 2 
Конволют. Сбор от различни ръкописи, с части от различни техни коли с отделна номерация
87 ff. 200 x 150 mm
123

Червени растително-геометрични инициали

Нова, картон с кожа

Кирилица. Полуустав, среден, калиграфски

Правопис: Безюсов (ресавски)

Съдържа Октоих (само вечерните на I глас), Часослов и Канон пред причестяване

Дигитално копие в Зографската електронна научно-изследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.