Монашески сборник от втората половина на XVIII век, Зогр. 223

Общо наименование: Слова поучителни. Общо наименование: Слова похвални. Гърция Място: Атон, Света Гора. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 223. Каталог: 223. 1  Предишен каталог: 148. 2  Предишна сигнатура: III.е.12. 3 
418 ff. 190 x 150 mm
Началото липсва
122

Без украса

Нова, картон с хартия

А.

Анонимен
Кирилица. Полуустав, среден, правилен
Украински черти

Правопис: Руски

Съдържа въпроси и отговори на Анастасий Синаит и други отци и Епитимийник
17. век, начало.

Дигитално копие в Зографската електронна научно-изследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.