Требник от XVI–XVII в., Зогр. 167

Общо наименование: Требник. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 167. Каталог: 167. 1  913. 2  Предишна сигнатура: I.и.7. 3 
307 ff. 180 x 140 mm
Без начало и бе край
120

Червени растително-геометрични инициали

Нова, библиотечна

A.

Анонимен
Кирилица. Полуустав, едър, правилен

Правопис: Безюсов, ресавски

Требник. В края е поместен и Брачник
16. век, край – 17. век, начало.

Дигитално копие в Зографската електронна научно-изследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.