Поучения за молитвата и страха Божий от 1886 г., Зогр. 247

Общо наименование: Поучения. Конкретно наименование: Поучения за молитвата и страха Божий. Гърция Място: Атон, Света Гора. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 247. Каталог: 247. 1  Предишен каталог: 248. Предишна сигнатура: III.з.23. 2 
230 ff. 220 x 170 mm
140

Без украса

Дебел картон

А.

Анонимен
Кирилица. Курсив

Правопис: Руски, нов

Поучения за молитвата и страха Божий
19. век (1886).

Дигитално копие в Зографската електронна научно-изследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.