Служба за св. Козма Зографски от 1888 г., Зогр. 237

Общо наименование: Служба. Конкретно наименование: Служба за св. Козма Зографски. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 237. Каталог: 237. 1  Предишна сигнатура: ІІІ.з.11. 2 
16 ff. 235 x 135 mm
120

(1r) . Квадратна заставка с флорални елементи и в средата с кръстния мотив

(1r) . Рамкиран инициал П, подражание на печатни образци

Нова, картон, облепен с т. нар. мраморна хартия

А.

Анонимен
Кирилица. Полуустав, среден, правилен, подражание на печатен шрифт

Правопис: Църковнославянски

19. век (1888 г.).

Дигитално копие в Зографската електронна научноизследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.