Псалми избрани и молитви от втората половина на XVI в., Зогр. 151

Общо наименование: Псалтир с молитви. Конкретно наименование: Псалми избрани и молитви. Страна: Гърция. Място: Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 151. Каталог: 151. 1  Предишен каталог: 6. 2  Предишен каталог: 53. 3 
Хартия. Котва в кръг Трилистник с литери 16 век, втора половина ; 89 ff. 137 x 93 mm
Конволют от три отделни ръкописа.
113В 1 колона, 13 реда на страница.116В 1 колона, 16 реда на страница.116В 1 колона, 16 реда на страница.

На 1r – малка геометрична заставка в балкански стил. 15 инициала в балкански стил в първата част

Нова, библиотечна.

А.

(1r-35v) . Анонимен
Кирилица. Полуустав, среден, влахомолдавски тип с калиграфски удължения

Правопис: Двуеров, безюсов (влахомолдавски)

Б.

(36r-65v) . Анонимен
Кирилица. Полуустав, среден

Правопис: Двуеров, безюсов (западнобългарски)

В.

(66r-88v) . Анонимен
Кирилица. Полуустав

Правопис: Двуеров, безюсов (западнобългарски)

Псалми избрани и молитви

16. век, втора половина.

Дигитално копие в Зографската електронна научно-изследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.