Требник от XVI–XVII в., Зогр. 184

Общо наименование: Требник. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 184. Каталог: 184. 1  913. 2  Предишен каталог: 117. 3  Предишна сигнатура: III.в.18. 4 
Плътна и жилава Котва в кръг със звезда отгоре ; 80 ff. 194 x 146 mm
Пълен, без липси
120

Плетенични инициали в балкански стил

Нова, библиотечна

A.

Анонимен
Кирилица. Полуустав, среден, неправилен

Правопис: Безюсов

16. век, край – 17. век, начало.

Дигитално копие в Зографската електронна научно-изследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.