Четириевангелие от началото на XVII век, Зогр. 186

Общо наименование: Евангелие. Конкретно наименование: Четириевангелие. Страна: Гърция. Място: Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 186. Каталог: 186. 1  Предишен каталог: 51. 2  Предишен каталог: 31. 3  Предишна сигнатура: III.г.11. 4 
Хартия. Тънка със ситни вержори Котва в кръг с трилистник отгоре Литери BG с трифил Mošin 1973 , Nr 2084 1613 ; 227 + II ff. 200 x 140 mm
Ръкописът е много добре запазен, без липси.
125

Пред всяко евангелие има плетенични полихромни заставки в балкански стил; червени геометрично-растителни инициали.

Оригинална. Дъски с оранаментирана кожа със запазени закопчалки.

Анонимен
Кирилица. Среден, почти дребен етрополски калиграфски полуустав.

Правопис: Ресавски (български)

Четириевангелие
(216r) . Приписка от по-късно време за подвързването на ръкописа.
17. век, начало. Етрополски книжовен център.

Дигитално копие в Зографската електронна научно-изследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.