Писмовник от 1782 г., Зогр. 238

Общо наименование: Писмовник. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 238. Каталог: 238. 1  Предишна сигнатура: III.з.13. 2 
147 ff. 220 x 150 mm
Добре запазен, без липси
116

Без украса

Нова, библиотечна

Анонимен

Правопис: Църковнославянски

Писмовник. Съдържа обраци за различни писма, като първото е таксидиотско писмо от игумена на Хилендар, архимандрит Елисей, за събиране на помощи по българските земи
Бележка на писача
  • (10r) . Бележка, че ръкописът е писан в Хилендарския манастир

Дигитално копие в Зографската електронна научноизследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.