Псалтир с последования от XVI век, Зогр. 171

Общо наименование: Псалтир. Конкретно наименование: Псалтир с последования. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 171. Каталог: 171.. 1 
Не много дебела, но грапава Везни в кръг със звезда отгоре Briquet 1923 , Nr 2518 1524 ; Лилия 16. век, първа половина . 203 ff. 188 x 135 mm
120–261. книжовник – 21; 2. книжовник – 22; 3. книжовник – 23; 4. книжовник – 20; 5. книжовник – 26; 6. книжовник – 21

(59r) . Контурна правоъгълна заставка в геометричен стил

Геометрични и плетенични киноварни инициали

Шест книжовника

А.

(1r–8v) . Анонимен
Кирилица. Полуустав, среден, правилен

Правопис: Двуеров, двуюсов (влахомолдавски)

Б.

(9r–52v) . Анонимен
Кирилица. Полуустав, среден, правилен

Правопис: Двуеров, двуюсов (влахомолдавски)

В.

(53r–58r) . Анонимен
Кирилица. Полуустав, среден, правилен

Правопис: Двуеров, двуюсов (влахомолдавски)

Г.

(59r–136v) . Анонимен
Кирилица. Полуустав, среден, правилен

Правопис: Двуеров, двуюсов (влахомолдавски)

Д.

(137r–151v) . Анонимен
Кирилица. Полуустав, среден, правилен

Правопис: Двуеров, двуюсов (влахомолдавски)

Е.

(152r–203v) . Анонимен
Кирилица. Полуустав, среден, правилен

Правопис: Двуеров, двуюсов (влахомолдавски)

Псалтир с последования.
  • (169v) . Приписка с кирилски и гръцки букви на славянски
16. век, втора четвърт. Възможно е ръкописът да има атонски произход.

Дигитално копие в Зографската електронна научно-изследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.