Патерични поучения („Крини селния“) от 1806 г., Зогр. 141

Общо наименование: Патерични поучения. Общо наименование: Крини селния. Гърция Място: Атон, Света Гора. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 141. Каталог: 141. 1  Предишна сигнатура: III.а.18. 2  Предишна сигнатура: III.ж.18.
197 ff. 165 x 85 mm
Пълен, без липси
121

Без украса

Нова, библиотечна

А.

Анонимен
Кирилица. Полуустав, нов, правилен, по подражание на печарния шифт, южноруски тип

Правопис: Руски

Ръкописът напомня школата на Паисий Величковски
Патерични поучения
Приписки
  • (1r) . Подпис на някой си Паисий от Зографския манастир
19. век (1806 г.).

Дигитално копие в Зографската електронна научно-изследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.