Слова на Исак Сирин от началото на XIX век, Зогр. 246

Общо наименование: Слова на Исак Сирин. Гърция Място: Атон, Света Гора. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 246. Каталог: 246. 1  854. 2  Предишна сигнатура: III.з.21. 3 
458 ff. 210 x 170 mm
Много добре запазен, без липси
120

(1v) . Гравюра на Светото причастие (вероятно взета от печатен източник)

(1r) . Малка заставка с растителни мотиви

оригинална: Дъски с кожа, запазени са и закопчалките

А.

Анонимен
Кирилица. Полукурсив, среден за основния текст и едър за заглавията

Правопис: Църковнославянски

Слова на Исак Сирин
19. век, начало.

Дигитално копие в Зографската електронна научно-изследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.