Октоих от втората четвърт на XVI век, Зогр. 226

Общо наименование: Октоих. Страна: Гърция. Място: Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 226. Каталог: 226. 1  Предишна сигнатура: III.а.14. 2 
Плътна и гладка Корона подобен Briquet 1923 , Nr 4902 1520 ; Бича глава с висок кръст и змия около него подобен Briquet 1923 , Nr 15378 1523 . 334 ff. 180 x 130 mm
Началото липсва
118–19

Големи червени геометрични инициали

Нова, картонени кори с кожен гръб

А.

(ff. 1r–86v, 248r–334v). Анонимен
Кирилица. Полуустав, среден

Правопис: Сръбска редакция

Б.

(87r–229v) . Анонимен
Кирилица. Полуустав, среден

Правопис: Сръбска редакция

В.

(230r–247v) . Анонимен
Кирилица. Полуустав, среден

Правопис: Сръбска редакция

Октоих
  • (1r–v, долни полета) . Бележка от ръката на първия писач за купуването на ръкописа от Стояна
16 век, втора четвърт.

Дигитално копие в Зографската електронна научно-изследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.