Сборник от монашески слова и поучения от края на XVIII век, Зогр. 144

Общо наименование: Монашески поучения. Общо наименование: Монашески слова. Гърция Място: Атон, Света Гора. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 144. Каталог: 144. 1  Предишен каталог: 190. Предишна сигнатура: I.ж.21. 2 
Плътна, грапава с водни знаци, които не личат добре III+356 ff. 160 x 110 mm
С много липси
122–23

Без украса

Нова, библиотечна

А.

Анонимен
Кирилица. Полуустав, среден, правилен, разреден

Правопис: Църковнославянски

Монашески слова и поучения
Приписки
  • Късни бележки от читатели на книгата от 1820 г.
18. век, край.

Дигитално копие в Зографската електронна научно-изследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.