Есхатологически сборник от началото на XIX век, Зогр. 164

Общо наименование: Есхатология. Конкретно наименование: Сборник есхатологически. Гърция Място: Атон, Света Гора. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 164. Каталог: 164. 1  Предишна сигнатура: III.б.19. 2  Предишна сигнатура: I.з.19.
Тънка и нова, без водни знаци 186 ff. 155 x 100 mm
Без липси
120Текстовото поле е оградено в рамка

Без украса

Нова, библиотечна

А.

Анонимен
Кирилица. Полуустав, нов, среден, подражание на печатен шрифт

Правопис: Църковнославянски

Съдържа Митарства на блажена Теодора, Видение на преп. Григорий за Страшния съд, Поучение от Ефрем Сирин за покаянието
19. век, първа четвърт.

Дигитално копие в Зографската електронна научно-изследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.