Служебник от първата четвърт на XV в., Зогр. 222

Общо наименование: Служебник. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 222. Каталог: 222. 1  913. 2  Предишен каталог: 123. 3  Предишна сигнатура: III.в.11. 4 
70 ff. 200 x 120 mm
Краят липсва
122

Няма

Нова, картон с хартия

A.

Анонимен
Кирилица. Полуустав, среден, правилен

Правопис: Двуеров, двуюсов

15. век, първа четвърт.

Дигитално копие в Зографската електронна научно-изследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.