Богословие на Йоан Дамаскин от 1790 г., Зогр. 166

Общо наименование: Богословие на Йоан Дамаскин. Страна: Гърция. Място: Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 166. Каталог: 166. 1  79. 2  Предишна сигнатура: III.б.21. 3  Предишна сигнатура: I.з.21. 4 
45 ff. 166 x 127 mm
121

Червени геометрични инициали.

Нова, библиотечна.

Пахомий йеромонах
Кирилица. Полуустав, дребен, нов

Правопис: Църковнославянски

Богословие на Йоан Дамаскин – извадки.
(2v) . Бележка на йеромонах Пахомий с дата. .
1790 г.. Материали, съпътстващи ръкописаВ подвързията има фрагмент от ръкопис предполагаемо от ХІVв.

Дигитално копие в Зографската електронна научно-изследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.