Зографски епархиален поменик от 1792 г., Зогр. 230

Общо наименование: Поменик. Конкретно наименование: Зографски епархиален поменик. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 230. Каталог: 230. 1  Предишна сигнатура: III.з.3. 2 
162 ff. 317 x 235 mm
Извътре липсват 21 листа, както личи от оригиналната пагинация
Подражание на печатните църковнославянски издания

(1v) . Гравюра на св. Георги, който убива змея, а около него в медалиони са изобразени чудесата му

(2r) . Оформена като заглавна страница – текстът е поместен в двойна рамка, а ъглите с барокови елементи

Нова, картон с хартия

Анонимен
Кирилица. Полуустав, среден, нов, изискан, подражание на печатен шрифт

Правопис: Църковнославянски

Поменик. В началото (л. 2r) е отбелязано, че в настоящия поменик са включени и данни и от по-стари зографски поменици
18. век (1792 г.).

Дигитално копие в Зографската електронна научноизследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.