Служебник на поп Стойко от средата на XVI в., Зогр. 220

Общо наименование: Служебник. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 220. Каталог: 220. 1  913. 2  Предишен каталог: 132. 3  Предишна сигнатура: III.е.9. 4 
Плътна и гладка Везни в кръг ; Ръка отгоре със звезда . 236 ff.
Фолиация: Грешка в номерацията, между л. 107 и 108 има един неномериран – л.107а.
Пълен, без липси, ръкописът е добре запазен
121

(ff. 1r, 22r, 37r, 68r, 188r). Малки правоъгълни плетенични заставки в балкански стил

Червени растително-геометрични инициали

Нова, картонени кори с кожен гръб

A.

поп Стойко
Кирилица. Полуустав, среден, неправилен

Правопис: Безюсов, западнобългарски

Служебник

(ff. 31rv, 37r под текста). Бележки на писача, поп Стойко