Слова на Исак Сирин от края на XVIII век, Зогр. 200

Общо наименование: Слова на Исак Сирин. Гърция Място: Атон, Света Гора. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 200. Каталог: 200. 1  854. 2  Предишна сигнатура: II.ж.16.
Руска, тънка, грапава Герб ; 177 ff. 218 x 151 mm
Пълен, без липси
126

Червени геометрични инициали, двойно контурирани, с растителни орнаменти

Нова, библиотечна

А.

Анонимен
Кирилица. Полукурсив, среден, правилен, нов

Правопис: Църковнославянски

Слова на Исак Сирин
18. век, край.

Дигитално копие в Зографската електронна научно-изследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.