Писмовник и учебник по аритметика от началото на XIX век, Зогр. 232

Общо наименование: Писмовник. Общо наименование: Учебник по аритметика. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 232. Каталог: 232. 1  Предишна сигнатура: III.з.5. 2 
31 ff. 220 x 150 mm
В книгата има много липси, а и двете части са разбъркани при подвързването
120

Без украса

Нова, картон с хартия

Анонимен
Кирилица. Курсив

Правопис: Новобългарски

Писмовник и учебник по аритметика
Приписки
  • (23v) . Приписка от 1819 г.
19. век, начало.

Дигитално копие в Зографската електронна научноизследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.