Постнически правила и наставления на Василий Велики от XIV–XV век, Зогр. 126

Общо наименование: Постнически правила. Конкретно наименование: Постнически правила и наставления на Василий Велики. Страна: Гърция. Място: Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 126. Каталог: 126. 1  Предишен каталог: 153. 2  Предишна сигнатура: II.д.13. 3  Предишна сигнатура: II.е.13.

Кодикологични данни

Материал: Хартия. Дебела и грапава и друга по-гладка Водни знаци: Патица подобен Mošin, Traljić 1957 , Nr 6724 от 1385–1395 ; Елен – от типа на образците от от края на 14. век Вж. Mošin, Traljić 1957 , Nr 2261–2266 . Дракон – неиндентифициран. Листове: 117 ff. Размери: 190 x 145 mm (листове);
Състояние: Началото липсва, листовете са дълбоко изрязани при преподвързването на книгата
Оформяне на страницата: 1 кол., 24–27 реда на страница;
Украса

(ff. 25r, 144v). Заставки в балкански стил, оцветени в жълтокафяво и черно

Подвързия

Нова, библиотечна

Книжовници

Писали са двама книжовници, чиито почерци не се разграничават ясно

А. книжовник

Име:  Исидор многогрешни
Писмо: Кирилица. Полуустав, неправилен, обработен

Правопис: Църковнославянски

Съдържание

Постнически слова на Василий Велики
Допълнения
  • (266r) . Бележка, вероятно от писача, Исидор Многогрешни
  • (266v) . Бележка за даряването на книгата на Зографски манастир

История

Дата на написване: 14. век, край – 15. век, начало.

Допълнителни сведения

Копия:

Дигитално копие в Зографската електронна научно-изследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.

Библиография