Монашески сборник от втората половина на XVIII век, Зогр. 198

Общо наименование: Слова поучителни. Общо наименование: Слова похвални. Гърция Място: Атон, Света Гора. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 198. Каталог: 198. 1  Предишен каталог: 288. Предишна сигнатура: II.ж.14. 2  Предишна сигнатура: III.г.14.
Първите десет листа са добавени по-късно, от друга книга, с друга пагинация
240 (10+230) ff. 215 x 150 mm
Фолиация: Грешка в номерацията: след л. 189 следва л. 185 и следват последователно до 235 (последният!) т.е ръкописа има 240 л.. Зачеркнатата пагинация на последния лист не е вярна.
Пълен, без липси

Червени геометрични инициали

Нова, библиотечна

18. век, втора половина.

Дигитално копие в Зографската електронна научно-изследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.

1

121

А.

(I.1r–10v) . Анонимен
Кирилица. Полуустав, среден, неправилен, разреден

Правопис: Църковнославянски

Поучения на Григорий Синаит

2

118

(11r) . Барокова заставка с растителни елементи

Б.

(II.1r–230v) . Анонимен
Кирилица. Полуустав, среден, правилен, с влияние на църковнославянски печатен шрифт

Правопис: Църковнославянски

Съдържа творби на Петър Дамаскин и Нил Сорски