Сборник монашески поучения от началото на XIX век, Зогр. 140

Общо наименование: Монашески поучения. Общо наименование: Сборник от монашески поучения. Гърция Място: Атон, Света Гора. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 140. Каталог: 140. 1  Предишна сигнатура: III.а.7. 2 
Тънка, сивкава, руска, без водни знаци 162 ff. 160 x 1100 mm
Пълен, без липси
119

Без украса

Нова, библиотечна

А.

Анонимен
Кирилица. Полукурсив, дребен

Правопис: Руски

Сборникът съдържа творби на Исихий Превитер и Петър Дамаскин
19. век, начало.

Дигитално копие в Зографската електронна научно-изследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.