Богослужебен сборник от 1797 г., Зогр. 153

Общо наименование: Служби, молитви и канони. Конкретно наименование: Богослужебен сборник. Гърция Място: Атон, Света Гора. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 153. Каталог: 153. 1  Предишна сигнатура: I.б.8. 2 
Две части: л. 152v–156r са писани на румънски
188 ff. 140 x 100 mm
Пълен и добре запазен ръкопис
118Страниците са в рамка

Червени геометрични инициали

Нова, библиотечна

А.

Анонимен
Кирилица. Полуустав, среден, правилен, с влияние на печатното писмо

Правопис: Църковнославянски

18. век (1797).

Дигитално копие в Зографската електронна научно-изследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.

2

(152v–156r) .
Страници, изписани на същата хартия

А.

Анонимен
Кирилица. Курсив
Румънски