Лествица от средата на XVIII век, Зогр. 193

Общо наименование: Лествица. Конкретно наименование: Лествица от Йоан Синайски. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 193. Каталог: 193. 1  Предишна сигнатура: III.ж.9. 2 
209 ff. 205 x 160 mm
Пълен, без липси
117

Червени геометрични инициали

А.

Анонимен
Кирилица. Полуустав, дребен, нов, разреден

Правопис: Църковнославянски

В началото включва данни за живота на Димитър Ростовски и духовното му завещание. Лествица на Йоан Синайски
18. век, среда.