Псалтир от края на XVI век, Зогр. 217

Общо наименование: Псалтир. Страна: Гърция. Място: Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 217. Каталог: 217. 1  Предишен каталог: 8. 2  Предишен каталог: 57. 3  Предишна сигнатура: III.е.4. 4 
Хартия. Грапава и недоброкачествена Котва в кръг с шестолъчна звезда отгоре Mošin 1973 , Nr 15630 1577 ; 157 ff. 200 x 138 mm
Липсват 28 листа в началото, по един лист между 12 и 13, 95 и 96 и краят.
121

Няма

Нова, библиотечна.

Анонимен
Кирилица. Полуустав, среден, неправилен

Правопис: Сръбска редакция

16. век, край.

Дигитално копие в Зографската електронна научно-изследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.