Сборник от монашески поучения от XVII–XVIII век, Зогр. 159

Общо наименование: Монашески поучения. Конкретно наименование: Сборник от монашески поучения. Гърция Място: Атон, Света Гора. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 159. Каталог: 159. 1  Предишен каталог: 190. Предишна сигнатура: III.б.14. 2 
310 ff. 145 x 90 mm
Без начало, липсват много листове из ръкописа
119

Без украса

Оригинална: дъски с орнаментирана кожа и запазени закопчалки

А.

Анонимен
Кирилица. Полуустав, среден, неправилен

Правопис: Руски

Монашески поучения. Съдържа слова от Петър Дамаскин, Симеон Нови Богослов, Макарий Александрийски и др., както и някои патерични разкази
17. век, край – 18. век, начало.

Дигитално копие в Зографската електронна научно-изследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.