Архиерейски служебник от края на XVII век, Зогр. 133

Общо наименование: Служебник. Конкретно наименование: Служебник архиерейски. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 123. Каталог: 133. 1  Предишен каталог: 134. 2  Предишна сигнатура: III.а.8. 3 
116+I ff. 190 x 145 mm
Пълен, без липси
116–17

(1r) . Заставка от преплетени кръгове с кръстове по средата, само с черни контури

Нова, библиотечна

Анонимен
Кирилица. Полуустав, среден правилен, едър и дребен

Правопис: Църковнославянски (непоследователен)

Служебник архиерейски
17. век, край.

Дигитално копие в Зографската електронна научноизследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.