Учебник по аритметика, пасхалия и писмовник от средата на XIX век, Зогр. 248

Общо наименование: Учебник по аритметика. Общо наименование: Пасхалия. Общо наименование: Писмовник. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 248. Каталог: 248. 1  Предишна сигнатура: III.з.24. 2 
98 ff. 225 x 163 mm
1Различен брой редове на страница

Без украса

Оригинална, дебел картон с кожа

Анонимен
Кирилица. Курсив

Правопис: Новобългарски

В писмовника се долавя силно църковнославянско влияние
Учебник по аритметика, пасхалия и (72r–98v) . Писмовник
19. век, среда.

Дигитално копие в Зографската електронна научноизследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.